Năm tháng, nhập siêu 14,4 tỉ USD

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Thống kê của Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho thấy, riêng tháng 5-2008, mức nhập siêu đã là 2,85 tỉ USD, bằng 55,3% kim ngạch xuất khẩu và nâng mức nhập siêu 5 tháng đầu năm 2008 lên 14,4 tỉ USD, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/226425.asp