Năm 2022, hơn 203.000 lao động ở Hà Nội được giải quyết việc làm

  Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội, trong năm 2022, Thành phố giải quyết việc làm cho 203.027/160.000 lao động.

  Cụ thể, trong đó có 62.700 lao động được xét duyệt vay vốn từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội với số tiền khoảng 3.000 tỷ đồng; đưa 5.258 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu là thị trường Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc;

  Giải quyết việc làm cho 18.327 lao động thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm; tự tạo việc làm và tư vấn, giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn Thành phố là 116.742 lao động.

  Theo lãnh đạo Sở LĐTBXH Hà Nội, năm 2023, Hà Nội đề ra chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 162.000 lao động trên địa bàn, tăng 2.000 người so với năm 2022 (năm 2022, mục tiêu tạo việc làm cho 160.000 lao động).

  Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội, trong năm 2022, Thành phố giải quyết việc làm cho 203.027/160.000 lao động.

  Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội, trong năm 2022, Thành phố giải quyết việc làm cho 203.027/160.000 lao động.

  Theo đó, Thành phố sẽ chú trọng hỗ trợ tạo việc làm cho nhóm lao động yếu thế, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, thanh niên nông thôn.

  Tiếp tục bố trí bổ sung nguồn ngân sách Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội để cho vay giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn Thành phố.

  Tiếp tục đẩy mạnh khai thác nhu cầu lao động trong các lĩnh vực và các nghề mới, đòi hỏi trình độ cao cả về tay nghề và ngoại ngữ; nghiên cứu phát triển các thị trường mới ở Châu Âu, Châu Mỹ.

  Củng cố các thị trường truyền thống thông qua việc triển khai các biện pháp ngăn ngừa lao động bỏ hợp đồng, lao động hết hạn hợp đồng không về nước, ở lại làm việc bất hợp pháp...

  Ngoài ra, Thành phố tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững;

  Đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm; xây dựng các mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động;

  Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội; hỗ trợ người học tìm việc làm sau tốt nghiệp...

  Bảo Minh

  Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nam-2022-hon-203000-lao-dong-o-ha-noi-duoc-giai-quyet-viec-lam-172230104111053742.htm