Năm 2010: Quận Phú Nhuận sẽ không còn đất nông nghiệp

    1 đăng lạiGốc

    UBND TP HCM vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của quận Phú Nhuận và các phường trực thuộc.

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinhsachphantich/2008/09/17/030227/10275