Năm 2009, SJC sẽ cổ phần hóa

    (NLĐ)- Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), cho biết đầu năm 2009 SJC sẽ đăng ký xác định giá trị doanh nghiệp để từng bước tiến hành cổ phần hóa.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/239605.asp