Mỹ: Nhiều cộng đồng bắt đầu in tiền riêng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Có một số loại tiền đã được lưu hành từ nhiều năm nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế gần đây đã khuyến khích những bang khác học tập.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=141786