Mỹ: Lực lượng đặc vụ bảo vệ Tổng thống ra đời như thế nào?

    Gốc

    Kể từ vị Tổng thống đầu tiên George Washington được bầu năm 1789 đến nay nền dân chủ của nước Mỹ đã trải qua hơn 200 năm với 43 đời tổng thống. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho tổng thống Mỹ được giao cho Sở Đặc vụ trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ và hiện nay trực thuộc Bộ An ninh nội địa đảm nhiệm. Tuy nhiên, phải đến tận năm 1906 lực lượng an ninh bảo vệ tổng thống mới được thành lập còn các tổng thống Mỹ trước đó không hề có lực lượng chuyên trách này...

      Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/tulieu/2008/6/66490.cand