Mỹ đặt các máy bán lẻ cần sa

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – Hai chiếc máy bán lẻ cần sa (marijuana) đầu tiên vừa được lắp đặt và đi vào hoạt động ở bang California. Tuy nhiên, chỉ những người được bác sĩ kê đơn mới có thể mua cần sa từ những chiếc máy này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115014&sub=82&top=45