Mỹ công bố tờ 5 USD mới

    1 đăng lạiGốc

    Ngày 20/9/2007, Chính phủ Mỹ đã công bố trên mạng Internet thiết kế của đồng 5 USD mới...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=ef06aa628ccc02&page=category