Mua đất đầu tư rồi bỏ hoang, bị xử lý sao?

  Phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng nếu người sử dụng đất bỏ hoang đất với diện tích dưới 0,5 hecta.

  Nơi tôi ở chủ yếu người dân sống bằng nghề nông. Khi sốt đất, có không ít người đến mua để đầu tư. Hơn một năm nay, khu vực này có khu đất bị bỏ hoang không ai sử dụng.

  Cho tôi hỏi, việc mua đất nông nghiệp nhưng bỏ hoang thì có bị phạt không và mức phạt như thế nào?

  Bạn đọc có địa chỉ mail nguyenhanh…@gmail.com

  Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo quy định tại Điều 32 Nghị định 91/2019 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 04/2022) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì các hành vi không sử dụng đất trồng cây hằng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì sẽ bị xử phạt.

  Mức phạt đối với các vi phạm nêu trên cụ thể như sau:

  Phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng nếu không sử dụng đất với diện tích dưới 0,5 hecta.

  Phạt tiền 1-3 triệu đồng nếu không sử dụng đất với diện tích từ 0,5 hecta đến dưới 3 hecta.

  Phạt tiền 3-5 triệu đồng nếu không sử dụng đất với diện tích từ 3 hecta đến dưới 10 hecta.

  Phạt tiền 5-10 triệu đồng nếu không sử dụng đất với diện tích từ 10 hecta trở lên.

  Ngoài ra, người vi phạm buộc phải sử dụng đất theo mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp đã bị xử phạt mà không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai.

  Tại điều 16 Luật đất đai 2013 cũng quy định trường hợp đã bị xử phạt mà không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định.

  Như vậy, đối với trường hợp bỏ hoang đất từ một năm trở lên thì có thể bị phạt tiền từ 1 triệu -10 triệu đồng tùy theo diện tích đất bị bỏ hoang. Ngoài ra, nếu vi phạm nhiều lần thì người vi phạm có thể bị thu hồi lại đất.

  NGUYỄN HIỀN

  Nguồn PLO: https://plo.vn/mua-dat-dau-tu-roi-bo-hoang-bi-xu-ly-sao-post687553.html