Một nửa... và một nửa...

    Gốc

    ND - Cái không gian ấy chẳng bao la mà chứa đựng cả trời - đất, âm - dương, sống - chết. Một nửa là bầu trời, một nửa là lòng đất. Một nửa là cõi âm, một nửa là dương thế. Một nửa là sự sống, một nửa là cái chết. Và, người lính, với muôn vàn số phận khác nhau đi qua cuộc chiến tàn khốc lâu dài ấy hình như chưa muốn khuất lấp trong lớp bụi thời gian vô cảm dày đặc mà vẫn còn muốn trò chuyện với cuộc sống hôm nay.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127264&sub=50&top=37