Mơ ước xì-căng-đan

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ai mà chả mong nổi tiếng với đời. Nếu chúng ta sống rồi tắt đi lặng lẽ như một ngọn đèn hết dầu thì chúng ta... thà làm cây đèn dầu còn hơn.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2008/8/24/257954.tno