Mở rộng đối tượng Việt kiều được sở hữu nhà

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Bộ Xây dựng đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng cho phép trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, theo hướng mở rộng đối tượng được sở hữu nhà ở trong nước.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267083/Default.aspx