Miếng ăn - miếng văn

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Tôi người xứ Thanh, thỉnh thoảng lọ mọ chữ nghĩa, thấy những bậc văn tài rất coi trọng miếng ăn. Đối với họ, đó chả phải là thức cốt no đủ, khoái khẩu bình thường, mà là cái gì đó rất khó gọi tên. Chả biết có phải vì sống lâu ở đất Thăng Long mà các vị sinh ra những cung cách ấy...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/172356