MDG vẫn là thách thức đối với nhiều nước

    Gốc

    Liên hợp quốc đã công bố báo cáo về tiến trình thực hiện MDG, trong đó cảnh báo nhiều nước châu Phi khó có thể đạt được những mục tiêu này vào năm 2015.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267376/Default.aspx