Máy làm giàu ô-xy di động

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nhóm nghiên cứu Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế đã sản xuất thành công máy làm giàu ô-xy di động, tận dụng được nguồn nguyên liệu trong nước, giảm được giá thành, chủ động công nghệ và nguyên vật liệu thay thế.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113327&sub=72&top=41