Mâu thuẫn về Cô-xô-vô: Nội các Xéc-bi-a trước nguy cơ đổ vỡ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 10-3 Chính phủ Xéc-bi-a của Thủ tướng Vôi-xláp Cô-xtu-ni-xa đã nhóm họp để đề nghị Tổng thống Bô-rít Ta-đích giải tán Quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 11-5 tới. Nếu đề xuất này không được chấp thuận, Thủ tướng Cô-xtu-ni-xa sẽ chính thức từ chức  như ông  đã  tuyên  bố ngày 8-3.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/161385