Manhunt

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Bạn phải đi tìm diệt trùm của chính mình, nhưng trước đó phải loại hết lính gác ở các level đầu.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.vnexpress.net/GT/Flash-game/2009/06/3B9ADDBE