Màn hình xanh chết chóc

    Báo Công Thương
    Gốc

    Triệu chứng: Khi khởi động màn hình xanh xuất hiện thông báo "A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer... Run CHKDSH/F to check for hard drive corruption, and then restart your computer...". ...

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=13730