Lương tối thiểu có thể lên 650.000 đồng?

    Gốc

    Có thể sẽ bắt đầu từ 1-1-2009 với khối doanh nghiệp, sau đó 3 tháng sẽ áp dụng với khối hành chính sự nghiệp. Đề xuất tăng 50% trợ cấp với 9 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/241394.asp