Lương không theo kịp giá

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Theo đề nghị của Bộ LĐTB&XH, nếu được Chính phủ chấp thuận sẽ thực hiện nâng lương tối thiểu cho người lao động trong khu vực doanh nghiệp (DN) (bao gồm cả DN trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài), bắt đầu từ ngày 1-1-2008. Nhưng vấn đề đặt ra là, liệu có còn DN nào chưa thực hiện lương tối thiểu theo Nghị định 03/2006/NĐ-CP?

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/150391