Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước góp phần chống tham nhũng

    Báo VTC News
    Gốc

    Trong phiên thảo luận sáng 14/11, hầu hết các đại biểu Quốc hội đều thống nhất cho rằng, việc ban hành Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước là hết sức cấp thiết nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/222998/Default.aspx