Lựa lời... từ chối

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Sau vài cái e-mail, 2 hoặc 3 cuộc hẹn, bạn bỗng nhận thấy rằng nàng không phải là người con gái mình mong đợi. Nhưng vấn đề khiến bạn đau đầu là làm sao từ chối nàng cho khéo mà không chạm tự ái của người ta?

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/217830.asp