Lữ đoàn 101 sơ kết công tác quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật giai đoạn 2020 – 2024

Chiều 27-5, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2020 - 2024 (gọi tắt là Cuộc vận động). Đại tá Bùi Quang Thuyên - Lữ đoàn trưởng chủ trì.

Lữ đoàn 101 trao thưởng cho tập thể đạt thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động.

Lữ đoàn 101 trao thưởng cho tập thể đạt thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động.

Giai đoạn 2020 - 2024, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lữ đoàn thường xuyên quán triệt đầy đủ nghị quyết, chỉ thị hướng dẫn của cấp trên về việc thực hiện Cuộc vận động. Lữ đoàn và các cơ quan, đơn vị đã tập trung tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động đến 100% cán bộ, chiến sĩ, tiến hành thường xuyên bằng nhiều hình thức khác nhau như thi tìm hiểu về an toàn giao thông, diễn đàn, tọa đàm, phát tin trên hệ thống truyền thanh nội bộ, cổ động trên hệ thống pano; Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của lữ đoàn đã làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các mục tiêu của Cuộc vận động, gắn các nội dung với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị và các phong trào thi đua, đợt thi đua của các cấp, các ngành... Qua đó, góp phần duy trì tốt công tác quản lý trang bị kỹ thuật, nắm chắc số lượng, chất lượng, tính đồng bộ và tình trạng kỹ thuật của từng trang bị; cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật của lữ đoàn được sử dụng có hiệu quả, thường xuyên được củng cố, bổ sung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lữ đoàn.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã đánh giá những điểm mạnh, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, xác định rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Dịp này, Lữ đoàn 101 tặng giấy khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2020 - 2024; phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2029.

VĨNH THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202405/lu-doan-101-so-ket-cong-tac-quan-ly-khai-thac-vu-khi-trang-bi-ky-thuat-giai-doan-2020-2024-edd1373/