Lời to

    Gốc

    Một nữ sinh viên ở Berlin (Đức) đã mua một chiếc ghế trường kỷ ngoài chợ trời và không lâu sau đó, phát hiện có một tài sản giá trị cao nằm bên trong chiếc ghế cũ: Một bức tranh sơn dầu cổ được vẽ từ đầu thế kỷ 17, cách nay đã 400 năm.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/206553.asp