Lợi ích thiết thực sử dụng nguồn lực ngoài DN

    Gốc

    Hanoinet - “Họ sẽ không phải tốn chi phí làm giấy phép kinh doanh, thuê văn phòng, mua sắm trang thiết bị, quản lý nhân sự… trước khi xác định chắc chắn việc đầu tư vào Việt Nam”, bà Sơn nói.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=100286