Lời đồn thành sự thật…

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Tại cộng hòa Séc, một đôi vợ chồng đã đưa nhau đi xét nghiệm DNA để dập tắt những lời ngồi lên đôi mách ngoài quán rượu rằng đứa con 10 tháng tuổi không phải là con đẻ của họ.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Chuyenla/28345/default.aspx