Loạt doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

3 doanh nghiệp bị xử phạt 92,5 triệu đồng do đã không công bố thông tin về báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trỊ, tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC. Theo đó, công ty bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Tập đoàn FLC đã không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật đối với các Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, năm 2022;

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và các năm 2020, 2021, 2022, 2023; BCTC quý III, IV/2023; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023 và năm 2022.

Đồng thời CBTT không đúng thời hạn báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên năm 2023; Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên các năm 2022, 2023.

CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn cũng bị UBCKNN xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023…

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, Đầu tư và Phát triển Sài Gòn báo lỗ sau thuế gần 103 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm hơn 653 tỷ đồng. Đáng chú ý, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty là 156,29 lần, tương ứng nợ phải trả lên gần 102.100 tỷ đồng.

Đầu tư và Phát triển Sài Gòn có địa chỉ trụ sở chính tại số nhà A3, đường số 5, khu dân cư 10ha, khu phố 3, Phường An Phù, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuế với vốn điều lệ 3.845 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt đối với CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn với số tiền phạt 92,5 triệu do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, báo cáo thường niên năm 2023.

Cùng với đó, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023, thông báo mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023…

Khoáng Sản Sài Gòn – Quy Nhơn được thành lập ngày 11/12/2006. Ngành nghề kinh doanh: khai thác, chế biến, mua bán quặng titan và các sản phẩm hậu titan; gia công chế tạo mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng máy khai thác khoáng sản; sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng...

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/loat-doanh-nghiep-bi-xu-phat-do-vi-pham-cong-bo-thong-tin-a668057.html