Lilama 45.3 niêm yết 3,5 triệu cổ phiếu

    Gốc

    Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC) đã chấp thuận cho Công ty cổ phần Lilama 45.3 được niêm yết 3,5 triệu cổ phiếu...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/cophieubds/2008/04/14/021649/7337