Liệu pháp "cắt cơn" hữu hiệu

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Bất chấp kế hoạch giải cứu cả gói trị giá 700 tỉ USD của Mỹ cuối tuần qua thị trường tài chính toàn cầu - thể hiện qua chứng khoán - vẫn phải trải qua những ngày tồi tệ nhất.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/184058