LHQ khẳng định tiếp tục hỗ trợ người dân Palestine

Song song với việc thúc đẩy tiến trình đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas, cộng đồng quốc tế cũng đang nỗ lực hỗ trợ người dân Palestine vượt qua cuộc khủng hoảng nhân đạo. Ngày 26/2, Liên hợp quốc cho biết tổ chức đa phương này sẽ duy trì các nỗ lực nhằm giúp người dân Palestine vượt qua những thách thức về nhân đạo, chính trị, tài chính cũng như an ninh.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/lhq-khang-dinh-tiep-tuc-ho-tro-nguoi-dan-palestine-112282.htm