Lễ mừng lúa mới của người Ca Dong ở Quảng Nam

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Từ xa xưa đến nay, cuộc sống của người Ca Dong luôn gắn chặt với núi rừng, vì vậy điều kiện canh tác rất khó khăn nên đồng bào luôn mơ ước về sự no đủ, đó chính là lý do ra đời của Lễ mừng lúa mới (Kă p’lei).

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Honviet/Phongtuctapquan/41726/default.aspx