Lễ ký kết đối tác chiến lược giữa SAP và Soltius VN

    2 đăng lạiGốc

    (TNO) Ngày 3.10.2007, tập đoàn SAP Việt Nam (VN) chính thức tiếp nhận văn phòng đại diện Soltius tại VN (Soltius VN) là đối tác triển khai đầu tiên tại VN. Theo đó Soltius VN sẽ cung cấp và triển khai giải pháp doanh nghiệp của SAP nhằm mang lại các dịch vụ giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn tại VN.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2007/10/4/211169.tno