Lễ Đại tường Ni trưởng Thích nữ Như Minh tại chùa Dược Sư

Ngày 22-7, môn đồ đệ tử chùa Dược Sư (phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ Đại tường Ni trưởng Thích nữ Như Minh, quản sự chùa Dược Sư.

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM.

Hòa thượng Thích Thông Nhuận, Cố vấn Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM cùng chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới TP.HCM; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài quận Bình Thạnh cùng các Phật tử gần xa đồng tham dự.

Nhất tâm cầu nguyện

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni đã thành kính thắp hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Ni trưởng Thích nữ Như Minh cao đăng Phật quốc, tái hiện ta bà, hóa độ chúng sanh.

Tại trai đường, Sư cô Thích nữ Huệ Giác đại diện môn đồ đệ tử dâng lời tác bạch, hoài niệm những tháng ngày được Ni trưởng dạy dỗ và cùng với Ni trưởng chung lo các Phật sự tại Ni trường Dược Sư.

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ thay mặt chư tôn đức chứng minh đã tán thán công đức cúng dường của môn đồ pháp quyến và nhắc nhở hàng Ni chúng phải noi theo công hạnh của Ni trưởng, bậc thạch trụ chốn tòng lâm để tu tập.

Sư cô Thích nữ Huệ Giác dâng lời tác bạch

Dịp này, môn đồ đệ tử thiết lễ trai tăng cúng dường lên chư tôn đức giáo phẩm để viên tròn hiếu sự.

Trước đó, Đại đức Thích Bửu Đăng, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh cùng chư tôn đức Ban Nghi lễ đã trang nghiêm thực hiện nghi thức cúng ngọ và cung tiến Giác linh.

Nguyên Tài - Ảnh: Thạnh Lê

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/le-dai-tuong-ni-truong-thich-nu-nhu-minh-tai-chua-duoc-su-post62979.html