Lạm phát cũng là cơ hội đổi mới doanh nghiệp

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Lạm phát đã và đang là thử thách lớn của doanh nghiệp (DN), nhưng cũng là cơ hội để đổi mới và sàng lọc DN... Đó là nhận định của nhiều nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật, các DN tại hội thảo "Nâng cao chất lượng quản trị DN vượt qua thử thách lạm phát để phát triển"

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=99819