Làm lợi hơn 4,1 tỷ đồng từ 375 công trình, sáng kiến

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND – Ngày 23-7, Công đoàn Quân khu 3 đã tổ chức Đại hội lần thứ VI. Trung tướng Đàm Đình Trại, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tới dự...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.tinqpan.39171.qdnd