Lâm Đồng: Rừng thông giao cho doanh nghiệp quản lý bị khoan thân, đổ hóa chất

Rừng thông ba lá tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty cổ phần Hà Phong quản lý bị khoan cây, đổ hóa chất. UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu điều tra, làm rõ, đồng thời xác định trách nhiệm của công ty này.

Rừng thông ba lá ở Lâm Đồng.

Rừng thông ba lá ở Lâm Đồng.

Ngày 28/5, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khẩn trương cử cán bộ chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan của UBND huyện Bảo Lâm tìm cách cứu chữa 52 cây thông ba lá bị khoan cây, đổ hóa chất tại tiểu khu 614, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm; chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm cử lực lượng phối hợp với cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm trong quá trình điều tra xác minh, xử lý nghiêm vụ vi phạm này theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra, truy tìm đối tượng, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm, công khai vụ phá rừng trái pháp luật nêu trên.

Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm có trách nhiệm xác định rõ trách nhiệm của chủ rừng là Công ty cổ phần Hà Phong và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm báo cáo, ngăn chặn và xử lý kịp thời vụ việc phá rừng nêu trên; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/6.

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, chuyên môn phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm trong quá trình điều tra, truy tìm đối tượng vi phạm, xử lý nghiêm vụ vi phạm này.

Đối với Công ty cổ phần Hà Phong, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tìm giải pháp cứu chữa số cây thông 3 lá bị khoan cây, đổ hóa chất trên và các đơn vị liên quan trong quá trình điều tra, xử lý vi phạm; khẩn trương tổ chức dặm, phục hồi lại rừng tại vị trí cây trồng không thể cứu chữa được (sau khi cơ quan chức năng đã hoàn tất hồ sơ kiểm tra, khám hiện trường) không được để đối tượng vi phạm lấn, chiếm diện tích rừng bị phá; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên diện tích được thuê, tránh để xảy ra các vụ vi phạm tương tự như thời gian qua.

Linh Đan

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/lam-dong-rung-thong-giao-cho-doanh-nghiep-quan-ly-bi-khoan-than-do-hoa-chat-d216200.html