Lại tiếp tục nhập khẩu muối

    Gốc

    Đó là khẳng định của Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương với lý do đáp ứng nhu cầu muối của sản xuất công nghiệp và bổ sung muối ăn bị thiếu hụt

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/232976.asp