Lai kéo tàu cá ngư dân bị nạn trên biển vào bờ an toàn

Tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa tiến hành bàn giao tàu cá BĐ 98833 TS cùng 14 ngư dân cho cơ quan chức năng theo quy định, bảo đảm an toàn. Đây là tàu đánh bắt hải sản của ngư dân tỉnh Bình Định, bị hỏng máy trong quá trình hành nghề trên biển, được tàu Vùng 4 Hải quân lai kéo, đưa về đất liền.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/lai-keo-tau-ca-ngu-dan-bi-nan-tren-bien-vao-bo-an-toan-103290.htm