Lại đề xuất trích tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông

Trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bổ sung nội dung cho phép trích tiền xử phạt cho lực lượng cảnh sát giao thông.

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho biết Chính phủ đề xuất bổ sung quy định Bộ Công an được trích một phần khoản tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính về TTATGTĐB sau khi nộp vào ngân sách nhà nước cho lực lượng cảnh sát giao thông.

Khoản tiền được trích này sẽ quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để phục vụ công tác bảo đảm TTATGTĐB.

Sau khi xem xét, UBTVQH thấy rằng hằng năm Bộ Công an được Quốc hội phân bổ ngân sách theo hướng bố trí dự toán chi ngân sách từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGTĐB, sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước để tăng cường công tác bảo đảm TTATGTĐB.

Tuy nhiên, trình tự, thủ tục thực hiện việc bố trí ngân sách từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGTĐB còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ quy định về nội dung này.

 Nếu các đại biểu Quốc hội đồng thuận thì tới đây sẽ trích tiền xử phạt vi phạm giao thông cho lực lượng cảnh sát giao thông. Ảnh: P.HÙNG

Nếu các đại biểu Quốc hội đồng thuận thì tới đây sẽ trích tiền xử phạt vi phạm giao thông cho lực lượng cảnh sát giao thông. Ảnh: P.HÙNG

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Chính phủ, tham khảo quy định tương tự tại khoản 3, điều 112 Luật Thanh tra năm 2022, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung nội dung này vào khoản 1, điều 5 dự luật về chính sách của Nhà nước về TTATGTĐB.

Cụ thể, dự luật bổ sung quy định: “Trích một phần khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về TTATGTĐB sau khi nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của UBTVQH để phục vụ công tác bảo đảm TTATGTĐB, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông”.

Như vậy, quy định được Chính phủ đề xuất lần này và được UBTVQH tán thành chỉ quy định “được trích” không quy định mức trích là bao nhiêu.

Trước đó, dự luật cũng từng quy định: “Lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về TTATGTĐB sau khi nộp vào ngân sách nhà nước và không thấp hơn 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật…”.

Tuy nhiên, nội dung trên được bỏ khỏi dự thảo luật do còn nhiều ý kiến khác nhau. Trong đó, có ý kiến cho rằng: “Chúng ta có rất nhiều lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính, tại sao mỗi lĩnh vực này quy định trích phần trăm còn lĩnh vực khác thì không”- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nói.

VIẾT LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/lai-de-xuat-trich-tien-xu-phat-cho-canh-sat-giao-thong-post791809.html