La Bằng xây dựng nông thôn mới

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Xã La Bằng thuộc huyện Đại Từ (Thái Nguyên) là nơi ra đời chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ Thái Nguyên.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141731&sub=130&top=37