Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009: Để thi môn Địa lý đạt điểm cao

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Về lý thuyết Cần nắm toàn bộ chương trình và bao quát chương trình. Với chương trình không giới hạn, đòi hỏi học sinh (HS) trong quá trình học cần phải biết hệ thống kiến thức theo từng phần, từng chương, từng bài hay từng chủ đề, nội dung một cách rõ ràng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200914/20090402001446.aspx