Kỳ họp Ủy ban Đối tác Việt Nam-Lúcxămbua

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 11/10, ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Jean-Louis Schiltz, Bộ trưởng Hợp tác và Hoạt động nhân đạo, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Truyền thông Lúcxămbua cùng đại diện các bộ, ngành đã họp Ủy ban Đối tác lần thứ 4 Việt Nam - Lúcxămbua.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/217739/Default.aspx