Kiện toàn nhân sự Đảng ủy Thanh tra Chính phủ

Ngày 28/5, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ và Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến bổ sung, kiện toàn nhân sự Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ đã phổ biến, quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, nguồn cán bộ, quy trình bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng quy trình 5 bước (như hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên).

Sau quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định, Đảng ủy đã thống nhất cao trong việc bỏ phiếu kiện toàn Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả chính thức của Hội nghị sẽ được công bố sau khi có kết quả phê chuẩn của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương./.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/kien-toan-nhan-su-dang-uy-thanh-tra-chinh-phu-119240528104608482.htm