Tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ của Tổng Thanh tra Chính phủ

Tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ của Tổng Thanh tra Chính phủ

Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp...
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chính thức nhận bàn giao nhiệm vụ

Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chính thức nhận bàn giao nhiệm vụ

Bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhận bàn giao nhiệm vụ

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhận bàn giao nhiệm vụ

Bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong hứa sẽ mang tinh thần 'thiết diện, vô tư'

Tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong hứa sẽ mang tinh thần 'thiết diện, vô tư'

Bàn giao công tác Tổng Thanh tra Chính phủ

Bàn giao công tác Tổng Thanh tra Chính phủ

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhận bàn giao nhiệm vụ

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhận bàn giao nhiệm vụ

Ông Đoàn Hồng Phong chính thức nhận bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Đoàn Hồng Phong chính thức nhận bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Điều đặc biệt của bộ máy Chính phủ mới kiện toàn

Điều đặc biệt của bộ máy Chính phủ mới kiện toàn

Nhật ký nghị trường: Quốc hội hoàn thành công tác nhân sự, bế mạc Kỳ họp 11

Nhật ký nghị trường: Quốc hội hoàn thành công tác nhân sự, bế mạc Kỳ họp 11

Bế mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV

Bế mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ dự Lễ bàn giao công việc

Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ dự Lễ bàn giao công việc

Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng và công bố quyết định bổ nhiệm

Lễ bàn giao công việc của Thủ tướng và công bố quyết định bổ nhiệm

Infographic: Sơ lược tiểu sử Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Infographic: Sơ lược tiểu sử Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Chân dung tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Chân dung tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Chân dung Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Chân dung Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Tiểu sử Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Tiểu sử Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

12 bộ trưởng, thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

12 bộ trưởng, thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ

Chân dung ông Đoàn Hồng Phong - tân Tổng Thanh tra Chính phủ

Chân dung ông Đoàn Hồng Phong - tân Tổng Thanh tra Chính phủ

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Quốc hội phê chuẩn 02 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng các ngành

Quốc hội phê chuẩn 02 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng các ngành

Chính phủ có 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới

Chính phủ có 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Lê Văn Thành

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Lê Văn Thành

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Đoàn Hồng Phong

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Đoàn Hồng Phong

Thượng tướng Phan Văn Giang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Kết quả kiểm phiếu phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng

Kết quả kiểm phiếu phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng

Các ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng

Các ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng

Tiểu sử tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Tiểu sử tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành mới

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành mới

Phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng mới

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng mới

Chính thức bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Chính thức bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành làm tân Phó Thủ tướng

Ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành làm tân Phó Thủ tướng

Đại biểu Quốc hội: Kỳ vọng vào những 'tư lệnh' ngành dám nghĩ, dám làm

Đại biểu Quốc hội: Kỳ vọng vào những 'tư lệnh' ngành dám nghĩ, dám làm

Quốc hội bầu ông Lê Văn Thành và ông Lê Minh Khái giữ chức vụ Phó Thủ tướng

Quốc hội bầu ông Lê Văn Thành và ông Lê Minh Khái giữ chức vụ Phó Thủ tướng

Các ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Các ông Lê Minh Khái, Lê Văn Thành được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và 12 Bộ trưởng

Phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và 12 Bộ trưởng

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng, 12 bộ trưởng mới

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng, 12 bộ trưởng mới

Chân dung 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới của Chính phủ

Chân dung 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới của Chính phủ

Ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 trưởng ngành

Ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 trưởng ngành