Kiến nghị Thủ tướng các biện pháp chống đầu cơ gạo

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) - Tăng cường triển khai các giải pháp quản lý thị trường, bình ổn giá gạo, nghiêm cấm xuất khẩu lậu lúa, gạo, hạn chế tối đa xuất khẩu lúa, gạo qua đường tiểu ngạch để đảm bảo ổn định thị trường gạo trong...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/an_ninh_kinh_te/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.8211939872/mlnews.2008-05-04.3948431835