Kiên Giang: Người có thu nhập thấp được mua nhà ở xã hội

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    Ngày 4-6, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quy định cụ thể về chính sách liên quan đến việc thuê, thuê mua nhà ở xã hội được áp dụng trên địa bàn tỉnh...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/06/06/112432/8351