Kiểm tra điều kiện tuyển sinh vào lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa quyết định thành lập 7 đoàn kiểm tra điều kiện tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 để làm căn cứ giao chỉ tiêu tuyển sinh sát với thực tế.

Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục như cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên, việc thực hiện công khai về tài chính, công khai về chất lượng giáo dục và cam kết về chất lượng giáo dục.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở sẽ giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho từng trường. Các trường không đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục sẽ không được giao chỉ tiêu.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kiem-tra-dieu-kien-tuyen-sinh-vao-lop-10-223374.htm