Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện 2 dự án nhà máy xử lý rác thải

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Núi Thoong, huyện Chương Mỹ và Nhà máy xử lý rác Châu Can, huyện Phú Xuyên, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

Hà Nội yêu cầu kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện 2 dự án nhà máy xử lý rác.

Hà Nội yêu cầu kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện 2 dự án nhà máy xử lý rác.

Văn bản nêu rõ, tại kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, đại biểu HĐND thành phố đã chất vấn và kiến nghị UBND thành phố kiểm tra, xem xét và có các biện pháp xử lý đối với việc chậm triển khai thực hiện các dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Núi Thoong, huyện Chương Mỹ và Nhà máy xử lý rác Châu Can, huyện Phú Xuyên. Để xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đối với dự án Nhà máy xử lý rác thải Châu Can: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án và năng lực của nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư không đủ năng lực, dự án không có khả năng triển khai, thực hiện, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định trước ngày 25-7-2022.

Đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Núi Thoong: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng các đơn vị liên quan kiểm tra tình hình thực hiện dự án và đánh giá năng lực của nhà đầu tư, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định trước ngày 25-7-2022.

Dạ Khánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/1036990/kiem-tra-danh-gia-tinh-hinh-thuc-hien-2-du-an-nha-may-xu-ly-rac-thai