Kiểm soát kinh doanh thuốc trên nền tảng thương mại điện tử

Chiều 16/4, tiếp tục Phiên họp thứ 32, cùng với các nội dung đáng chú ý liên quan, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo. Trước yêu cầu của tình hình thực tế, Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi Luật Dược nhằm đáp ứng yêu cầu thuốc trong nước và nâng cao khả năng tự chủ về dược của Việt Nam; kịp thời phản ứng với các dịch bệnh mới.

Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo.

Về vấn đề sửa đổi bổ sung quy định về phương thức kinh doanh mới, đặc biệt là hình thức kinh doanh thuốc trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần phải có quy định chặt chẽ và trách nhiệm quản lý của các cơ quan liên quan, đồng thời cần có đánh giá tác động đối với nội dung quy định này.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2023.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/kiem-soat-kinh-doanh-thuoc-tren-nen-tang-thuong-mai-dien-tu-232762.htm