Khuyến khích nhập nguyên liệu thủy sản

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có văn bản cho phép ngành thủy sản nhập khẩu nguyên liệu nhằm tạo điều kiện cho ngành thủy sản phát triển mạnh mẽ hơn.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/home/an_ninh_kinh_te/2007/11/mlnews.2007-11-06.3590298485